Smart storage is under the bed

A very smart solution when it comes to storage in a bedroom is clearly to have storage under the bed.
...

En väldigt smart lösning när det kommer till förvaring i ett sovrum är helt klart att ha förvaring under sängen.(Pinterest)

Here you have two examples of good solutions to the children's room where there is good storage under the bed. Have either drawers or opening for baskets. Especially when you have small rooms or where children may share a room, then of course this is a very good idea to use if it is limited storage space.
...

Här har ni två exempel på bra lösningar till barnrummet där det finns bra förvaring under sängen. Antingen ha lådor eller öppning för korgar att ha under. Speciellt när man har små rum eller där barn får dela rum, så är ju detta en väldigt bra idé att använda sig utav om det är begränsat med förvaringsutrymme.(Pinterest)

This bed is so pretty. Really like the idea of ​​having baskets underneath.
We want to have a bed with storage underneath later on, will probably not be as nice as this:) But good storage under the bed is something we wish to have later.

If you are considering something similar, or have thoughts about buying a new bed, why not build it yourself?!
Here you can read and get tips on how you can make your own bed with storage.

What do you think about beds like this?
...

Denna säng är ju bara så fin. Gillar verkligen idén med att ha korgar under. 
Vi kommer sedan vilja ha en säng med förvaring under, kommer nog inte bli lika fin som denna:) Men bra förvaring under sängen är nåt vi önskar att få ha sen. 

Om du funderar på nåt likande eller har tankar på att köpa ny säng, varför inte bygga det själv?!
Här kan du läsa och få tips om hur du kan göra en egen säng med förvaring.

Vad tycker du om såna här sängar?Houseowners


This morning we completed the purchase of this house, so now it is our ♥ 
It's fantastic that we are now homeowners. Started by celebrating with good chai latte and blueberry / white chocolate cupcake when we got home from the bank. But also bought a bottle of Champagne, but my partner had to go to work and we will celebrate this evening:)

Phew that wait is over. We started searching for almost 1 year ago for a house. My partner has wanted to buy this house for long, but they have not been able to sell correctly until now. When he first suggested that we see if we can get to buy it, I felt no spontaneous :) Felt directly to it just to buy 'job', it becomes too much and that it is clean renovation object. But had time to digest the idea and knowing how well located it is here, it is close for me to work, it is close to schools, preschools and city. We really enjoy being here, so when the opportunity came up and we have not had any good luck at other houses we made ​​it clear that we should buy this house:) 
Thank god we have the neighbor in the other apartment as we have said that she is more than welcome to stay for a year and she has said she has no intention of moving the nearest. So it feels good that we are getting an income where we then can use to renovation when we change the house to a single family home.

Will be an exciting time in the future when we will shape this place into our own!


...

Nu på förmiddagen så avslutade vi köpet för det här huset, så nu är det vårt♥
Det känns fantastiskt att vi nu är husägare. Började med att fira med god chailatte och blåbär/vit chokladmuffin när vi kom hem från banken. Men har också köpt en flaska Champange, men då sambon fick åka till jobbet så ska vi fira till kvällen:)

Skönt att väntan är över. Vi började leta för närmare 1 år sen efter hus. Sambon har önskat att köpa det här huset länge, men dem har inte kunnat sälja förrens nu. När han först föreslog att vi skulle kolla om vi kan få köpa detta, så kände jag spontant nej:) Kände direkt att det blir bara att köpa "jobb", att det blir för mycket och att det är rena renoveringsobjektet. Men efter att ha hunnit smälta den tanken och vetskapen om hur bra läge det är här, det är nära för mig till jobbet, det är nära till skola, förskola och city. Vi trivs väldigt bra här, så när möjligheten dök upp och vi inte har haft någon bra tur på andra hus som vi tittat på gjorde att det var självklart att ska köpa det här huset:) 
Tack o lov så har vi grannen i andra lägenheten som vi har sagt att hon mer än gärna får stanna i ett år till och hon har sagt att hon har ingen tanke på att flytta nu det närmaste. Så det känns tryggt att vi då får in en inkomst där som vi sen kan använda till renovering, när vi gör om huset till enfamiljshus.

Blir en spännande tid framöver när vi ska forma det här stället till vårt eget!
Where is the summer and it is now one day left


Where has the summer gone? 
The picture above is from July 1, when we were with some friends over the day and the kids went swimming in their lovely pool with their children. While they were swimming, I sat in the sun and enjoyed myself in the summer heat. Those were the days:)

But honestly, what happened?! It is chilly and now after midsummer so it really has been unstable weather :-/ Rain, thunder and a few some sun glimpses. 
Right now, I feel it does not matter that we do not have summer vacation, there are 3 more weeks left until I and my partner start our vacation. Wishing to get the sun and heat ....really hope it will be fine again later.

Luckily, we have work to do indoors, we began on Friday to clean out one of the three rooms in the basement. Yesterday we bought paint and little else necessary and we started yesterday afternoon painting the first layer of color into the room. Today, we continued to paint another layer and we have been at the dump with a big load of rubbish, etc. The room we painted now will be used as storage, then we have two more rooms to fix down there. We want to get a nice basement ahead:) 

Tomorrow we will all meet at the bank and then closing the purchase of this house. So tomorrow the house is our ♥

...

Var har sommaren tagit vägen? 
Bilden ovan är från 1 juli när vi var hos några vänner över dagen och barnen badade i deras härliga pool tillsammans med deras barn. Medan dem badade, så satt jag i solen gottade mig i sommarvärmen. Det var tider det:)

Men ärligt, vad har hänt?! Det är kyligare och nu efter midsommar så har det verkligen varit ostadigt väder:-/ Regn, åska och blixter och några få solglimtar emellanåt. 
Just nu känner jag att det gör inget att vi inte har semester, det är ytterligare 3 veckor kvar tills jag och sambon går på semester. Önskar ju att få ha sol och värme....få verkligen hoppas det blir finare senare igen.

Tur vi har att göra inomhus, vi började i fredags att städa ur ett av de tre rummen som är i källaren. Igår köpte vi färg och lite annat nödvändigt och vi satte igång igår eftermiddag att måla första lagret med färg i det rummet. Idag fortsatte vi att måla ännu ett lager och vi har varit på soptippen med ett stort lass av skräp mm som vi gjorde oss av med. Det rummet vi har målat nu ska användas som förvaring, sen har vi ytterligare två rum att göra i ordning där nere. Vi vill få en fin betydligt finare källare framöver:)

Imorgon ska vi alla träffas på banken och då avslutas köpet för detta hus. Så imorgon är huset vårt♥

Glossybox June


Before the weekend, I got this awesome box home in the mailbox. Think it is exciting every time it comes, cause I am curious about what products I get to try:)

The box contained:

* Naobay - Shampoo and Shower Gel 
* Naked Lips - Organic Lip Balm 
* Color - Eyeliner Pencil 
* Benefit Cosmetics - Mascara 
* Schwarzkopf - Styling Cream for hair 
* Schwarzkopf - Hair oil


The products I like best was the mascara, lip balm and eyeliner pencil. The mascara gives very fine fringes and it was easy to apply , it was a bit unfortunate that I did not get it in full size:)

...

Före helgen så fick jag hem den här härliga boxen. Tycker det är lika spännande varje gång den kommer, är ju nyfiken på vilka produkter som jag ska få testa på:)


Boxen innehöll:

* Naobay - Shampoo och duschkräm
* Naked Lips - Organisk läppbalsam
* Färg - Kajalpenna
* Benefit Cosmetics - Mascara
* Schwarzkopf - Stylingkräm för håret
* Schwarzkopf - Hårolja

De produkter jag gilla bäst var mascaran, läppbalsamet och kajalpennan. Mascaran ger väldigt fina fransar och den var enkel att applicera, det var lite synd att man inte fick den i full storlek:) Pink and grey

pink and grayThe bedroom should be a calming and relaxing place in the home. Now this season it is nice with lighter colors and the two colors that are very pretty together are pink and gray. 

H&M Home has a good range to create a nice bedroom in pink and gray. The duvet cover is very nice I think and the pillow with gray buttons is just so awesome:) Why have perfume in original bottle when you can have this nice pink perfume bottle that also becomes a nice detail on the bedside table.

What do you think about this combaination?

...

Sovrummet ska vara en lugnande och avslappnade plats i hemmet. Nu denna årstid så är det skönt med ljusare färger och
de två färger som är fina tillsammans är rosa och grå.

H&M Home har ett bra utbud på att göra om ett fint sovrum i rosa och grått. Påslakanet är väldigt fint och den rosa kudden me de gråa knapparna är ju bara för läcker:) Varför ha parfymen i orginalflaskan när du kan ha den här fina rosa parfymflaska som också blir en fin detalj på sängbordet.

Vad tycker du om den här kombinationen?Follow