Smart storage is under the bed

A very smart solution when it comes to storage in a bedroom is clearly to have storage under the bed.
...

En väldigt smart lösning när det kommer till förvaring i ett sovrum är helt klart att ha förvaring under sängen.(Pinterest)

Here you have two examples of good solutions to the children's room where there is good storage under the bed. Have either drawers or opening for baskets. Especially when you have small rooms or where children may share a room, then of course this is a very good idea to use if it is limited storage space.
...

Här har ni två exempel på bra lösningar till barnrummet där det finns bra förvaring under sängen. Antingen ha lådor eller öppning för korgar att ha under. Speciellt när man har små rum eller där barn får dela rum, så är ju detta en väldigt bra idé att använda sig utav om det är begränsat med förvaringsutrymme.(Pinterest)

This bed is so pretty. Really like the idea of ​​having baskets underneath.
We want to have a bed with storage underneath later on, will probably not be as nice as this:) But good storage under the bed is something we wish to have later.

If you are considering something similar, or have thoughts about buying a new bed, why not build it yourself?!
Here you can read and get tips on how you can make your own bed with storage.

What do you think about beds like this?
...

Denna säng är ju bara så fin. Gillar verkligen idén med att ha korgar under. 
Vi kommer sedan vilja ha en säng med förvaring under, kommer nog inte bli lika fin som denna:) Men bra förvaring under sängen är nåt vi önskar att få ha sen. 

Om du funderar på nåt likande eller har tankar på att köpa ny säng, varför inte bygga det själv?!
Här kan du läsa och få tips om hur du kan göra en egen säng med förvaring.

Vad tycker du om såna här sängar?No comments :

Post a Comment