Chic office space

Even though it's incredibly convenient to have a laptop so you can sit anywhere and anytime, it can still be nice to have your own space where you can have all gathered. If blogging is your job or just your hobby, it doesn't matter.

...

Även fast det är otroligt bekvämt att ha en laptop då du kan sitta var som helst och när som helst, så kan det ändå vara skönt att få ha en egen plats där du kan ha allt samlat. Om blogga är ditt jobb eller bara din hobby, det spelar ingen roll.


I think it's very comfortable to sit in bed with my laptop and writing:)
But I still miss it to not have my own place that is only my workspace. Right now it's impossible for me to arrange it cause the why we have it now, but it is something I will want to get down later on when we get larger area. It doesn't have to be a big place, but it could simply be a small corner:)

There are an incredible number of ideas to be found if you look around online.

...

Jag kan tycka det är väldigt bekvämt och sätta mig i sängen med min laptop och skriva:)
Men jag kan ändå sakna det att inte få ha en egen plats som bara är min arbetsyta. Just nu är det omöjligt för mig att ordna det så som vi har det, men det är något som jag kommer önska att få ha senare när vi får större yta. Det behöver inte vara en stor plats, utan det kan räcka med en liten hörna:)
Finns otroligt många idéer man kan finna om man tittar runt på nätet.
office space


I have gathered some goodies for a little inspiration, for perhaps you are planning to fix a workplace within a future.

Desk: IKEA Chair: IKEA Magazine stand: Åhlens Binder: Russell and Hasel Post it holder: Target Notebook: IKEA Box: Åhlens Vase: Åhlens Lamp: Lampsplus Frame: Lagerhaus

Do you have a workplace at home?

...

Jag har samlat ihop lite godbitar för lite inspiration, för kanske du själv planerar att fixa till en arbetsplats inom en framtid.

Skrivbord: IKEA Stol: IKEA Tidningsställ: Åhlens Binder: Russell and Hasel Post it hållare: Target Skrivbok: IKEA Ask: Åhlens Vas: Åhlens Lampa: Lampsplus Ram: Lagerhaus

Har du en arbetsplats hemma?

No comments :

Post a Comment